Privremeno imenovanje Upravnog odbora JZU UKC Tuzla

Rental Travel

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je  donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora  JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla. Odbor čiji je predsjednik Bego Gutić a članovi Esad Karić, Mugdim Bajrić, Zumreta Kušljugić, Nedim Musić, Belkisa Joldić i Mario Križić, imenovan je do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Reha Centar

Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora  Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Upravni odbor Zavoda imenovan je do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, u sastavu:

Muhamed Čajlaković, predsjednik i članovi Mirzet Turković, Muradif Šarić, Aida Pašić i         Ranko Pejanović.

Vlada TK donijela prijedložila je Bahira Imamovića, dipl.ing.rudarstva kao  kandidata za Nadzorni odbor “Rudnici nemetala Kladanj” d.o.o. Kladanj.

Vlada TK također je imenovala i razriješila članove školskih odbora više osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada je imenovala punomoćnike koji, u ime osnivača, vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća «Međunarodni aerodrom Tuzla» u sastavu Esad Mušanović, predsjednik i članovi Muhmed Majdančić i Almaida Razić.

Vlada je odredila punomoćnike državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kantona i to su Mensur Begić, predsjednik i članovi Eldina Čustović i Omar Hadžić.

 

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara