Pripreme za rekonstrukciju zgrade Soda – So

Menprom

U cilju rekonstrukcije i obnove zgrade poslovne zgrade Vlade Tuzlanskog kantona (zgrada „Soda-So“) u Tuzli, Vlada je danas odobrila 350.000,00 KM sa pozicije Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava na ime kupovine građevinskog zemljišta neophodnog za realizaciju projekta rekonstrukcije.

Reha Centar

Također, Vlada je danas usvojila Srednjoročni plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za period 2022-2024. godine, koji predviđa rekonstrukciju i adaptaciju zgrade Vlade Tuzlanskog kantona. Također, usvojen je i Godišnji plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za 2022. godinu sa kratkim opisom projekta „Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona“.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara