Prijedlog rješenja za TTU u roku od mjesec dana

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak  kojim zadužuje ministra industrije, energetike i rudarstva da u roku od 2 dana na nivou ministarstva formira Radnu grupu koja će u narednom roku od 30 dana sagledati opravdanost i mogućnost izvršenja Programa finansijske konsolidacije “Tvornica transportnih” d.d. Tuzla i Odluke Vlade o finansijskoj konsolidaciji tog privrednog društva sa aspekta važećih propisa, te u tom smislu Vladi Tuzlanskog kantona dostaviti prijedlog mogućih i na zakonu zasnovanih rješenja za ovo privredno društvo.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara