Prihvaćen ovogodišnji plan poslovanja Aerodroma Tuzla

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Plan poslovanja JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. za 2015. godinu. Prema planu za 2015. godinu, aktivnosti su najvećim dijelom usmjerene ka ispunjavanju tehničkih, kadrovskih i infrastrukturnih pretpostavki kao preduslova za uspostavu baze avio kompanije WIZZ AIR. Realizacijom aktivnosti planiranih u ovoj godini, bit će obezbjeđen zadovoljavajući nivo tehničke i kadrovske opremljenosti a što će za cilj imati postizanje maksimalne sigurnosti i bezbjednosti prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljaga i roba.

Reha Centar

Također, otvaranjem novih linija Tuzlanski kanton će biti povezan sa svim najznačajnijim destinacijama u Evropi. U ovoj planskoj godini primarno će se stvarati uslovi za povećanje obima putničkog saobraćaja, navodi se i u dokumentu.

Planirano povećanje obima saobraćaja, praćeno povećanim brojem letova i preveženih putnika, usloviće u narednom periodu, potrebu za značajnim upošljavanjem, kao i ulaganjem u stručno osposobljavanje zaposlenika. Također, akcionim planom, potvrđenim od strane Wizz-a, bit će neophodno izvršiti tehnička poboljšanja sistema rasvjete zbog uticaja magle u zimskim mjesecima što za posljedicu ima otkazivanje letova. Stacioniranje najmanje jednog zrakoplova 24 sata na Aerodromu, i sa ukupno 21 letom sedmično (po tri leta svakog dana u sedmici), zahtijevaće otvorenost Aerodroma od 5 do 23 časa, odnosno rad u dvije, a ubrzo i tri smjene.

Nivo saobraćaja od 21 let sedmično u drugoj polovini godine omogućit će prevoz cca 185.000 putnika. Teretni (cargo) saobraćaj koji je bio planiran u ranijem periodu trebalo bi da bude realiziran u 2015. godini odnosno da se izvrši prihvat i otprema 4 cargo zrakoplova. Iako je osposobljen servis snadbijevanja gorivom zrakoplova na Aerodromu, u narednoj godini će biti neophodno povećati kapacite nabavke i skladištenja potrebne količine kerozina a što je i jedan od zahtjeva Wizz-a.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara