Prezentacija Tempus projekta, budućeg Centra za doktorski studij na Univerzitetu u Tuzli

Spread the love
Rental Travel

Univerzitet u Tuzli organizovao je u utorak, 30.09.2014. godine, prezentaciju rezultata TEMPUS projekta „Embedding Quality Assurance in Doctoral Education“/“Osiguranje kvaliteta u doktorskim studijama“ – EQADE, kao i obilazak Kabineta budućeg Centra za doktorski studij Univerziteta u Tuzli.

Reha Centar

U okviru projekta, koji za cilj ima ojačati osiguranje kvaliteta na doktorskom studiju u skladu sa Salzburškim principima, principima Bolonjske reforme i Strategijom za razvoj nauke u BiH u periodu od 2010. do 2015. godine, pored partnera iz EU i Ureda WUS Austria u Sarajevu, učestvuje svih osam javnih univerziteta u Bosni i  Hercegovini.

Prisutnima se obratio prof.dr.sc. Farid Ljuca, prorektor za NIR Univerziteta i koordinator projekta na Univerzitetu u Tuzli,  koji je istakao prednosti učešća Univerziteta u ovom projektu kroz razmjenu dobrih praksi u saradnji sa visokoobrazovnim institucijama u EU i javnim univerzitetima u BiH. „S ciljem uspostavaljanja primjera dobre prakse, u okviru eksterne evaluacije projekta, izvršiće se evaluacija i akreditacija jednog od  studijskih programa III ciklusa“, rekao je prorektor Ljuca, te dodao da će u konačnici će svi studijski programi takođe biti eksterno evaluirani i akreditovani u skladu sa važećim standardima i propisima.Prorektor Ljuca dodao je da je za razvoj doktorskih studija na Univerzitetu u Tuzli od posebne važnosti Kabinet budućeg Centra za doktorski studij Univerziteta, koji je opremljen kroz projekat EQADE savremenom opremom ukupne vrijednosti od 30 000 KM.

univerzitet u tuzli

Regionalni menadžer WUS Austria u Sarajevu, mr.sc. Dino Mujkić, naveo je da je jedan od ciljeva projekta EQADE uvođenje jedinstvenih standarda osiguranja kvaliteta u okviru doktorskih studija, što bi moglo značajno doprinijeti razvoju visokog obrazovanja u BiH.

Dr.sc. Azra Kurtić sa Medicinskog fakulteta, učesnica projekta, upoznala je prisutne sa Salzburškim principima u III ciklusu visokog obrazovanja koji su služili kao smjernice za izradu pilot doktorskih programa u okviru projekta, te istakla da navedeni principi nude okvir za razvijanje III ciklusa obrazovanja u skladu sa evropskim trendovima koji posebnu pažnju poklanjaju prenosivim razvojnim vještinama, internacionalizaciji i mobilnosti.

Prisutne je  o  standardima u evaluaciji doktorskih studija, koji su formulisani kroz projekat, više  informisao doc.dr.sc. Nijaz Tihić, učesnik projekta, koji je pozvao prisutne prodekane za NIR i voditelje doktorskih studija sa fakulteta Univerziteta u Tuzli, da formiraju timove za samo-evaluaciju doktorskih programa kako bi ih prilagodili međunarodnim standardima i kriterijima.

univerzitet u tuzli

Nakon prezentacija prisutni su imali priliku da obiđu Kabinet budućeg Centra za doktorski studij Univerziteta u Tuzli i da se upoznaju sa mogućnostima koje Kabinet nudi za nastavnike i studente doktorskih studija. Kabinet ima direktnu vezu sa ostalih sedam centara na javnim univerzitetima u BiH, te nudi mogućnost organizovanja nastave, radionica i seminara na više lokacija u isto vrijeme. Pored savremene računarske opreme, Kabinet je opremljen i rotirajućom pametnom kamerom (smart voice-guided camera) sa  pet mini kamera koje se aktiviraju na glasovne komande, te nudi panoramski pregled cijelog Kabineta. Kabinet će omogućiti studentima i nastavnicima Univerziteta u Tuzli da  uspostave direktnu vezu sa nastavnicima i profesorima na drugim lokacijama i na taj način iskoriste prednosti konferencijskog sistema, koji nudi mogućnost da profesor pored video i audio signala učesnicima video konferencije predstavi i drugi materijal, poput PowerPoint prezentacija, čime se povećava količina informacija i unapređuje interakcija učesnika konferencije.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara