Premijer uputio Inicijativu Skupštini Tuzlanskog kantona

Rental Travel

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić uputio je danas Inicijativu Skupštini Tuzlanskog Kantona u vezi sa izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća i naknada funkcionera koje bira ili imenuje Skupština Tuzlanskog kantona i naknda za vršnje funkcije poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

„Imajući u vidu ukupnu ekonomsko-finansijsku situaciju na području Tuzlanskog kantona, tražim da, Administrativna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona preispita odredbe Odluke o utvrđivanju plaća i naknada funkcionera koje bira ili imenuje Skupština Tuzlanskog kantona i naknada za vršenje funkcije poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona, odnosno zadnje izmjene navedene Odluke u dijelu povećanja plaća i naknada funkcionerima koje bira ili imenuje Skupština Tuzlanskog kantona i naknada za vršenje funkcije poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona.

Posebno, pozivam poslanike u Skupštini, bez obzira da li se radi o članovima stranaka u poziciji ili opoziciji, da svoje aktivnosti usmjere ka stvaranju uslova za bolji život svih građana kantona, te podsjećam na dijelove iz ekspozea, kojeg sam prezentirao prilikom imenovanja:
„Reforme, poštenje, štednja i rad bit će ključne riječi u radu ovog saziva Vlade, a prvi radni zadatak Vlade biće snažna fiskalna konsolidacija u cilju obezbjeđenja preduslova za održivost javnih finansija. Reforme će imati za cilj rješavanje problema opšte finansijske nediscipline i stvaranje okvira za uspostavljanje pravičnosti u sistemu zarada i zapošljavanja u javnom sektoru, što su bitni preduslovi za srednjoročnu održivost javnih finansija i privredni rast. Da bi fiskalna konsolidacija, dala efekte, neophodno je sa njenom primjenom početi što prije i uz podršku Skupštine TK.”

Uzimajući u obzir zacrtane ciljeve Vlade Tuzlanskog kantona, koje ste podržali dajući mi podršku imenovanjem na ovu vrlo odgovornu funkciju, molim Vas da mi i svojim aktivnostima, kao primjerom, pomognete u ostvarivanju postavljenih ciljeva,” navodi se u Inicijativi.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara