Potpisani sporazumi sa sindikatima

Rental Travel

Premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović danas je sa predstavnicima sindikata zaposlenika u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja TK i državnih službenika i namještenika u organima državne službe potpisao sporazume kojim se utvrđuju osnovice za obračun plaće za period januar-mart 2020.godine, osnovice za obračun plaće za period april-decembar 2020.godine, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok), te naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres).

Reha Centar

 

Sporazumom koji tretira službenike i namještenike zaposlene kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona predviđeno je da osnovica za prva tri mjeseca 2020.godine bude nepromijenjena i da iznosi 404 KM, te će i visina plaća za ovaj period biti u visini plaće isplaćene za mjesec decembar 2019.godine. Istovremeno je predviđeno da se od 01. aprila 2020. godine i nadalje, koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona usklade sa koeficijentima utvrđenim Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH, što je i zakonska obaveza koju Tuzlanski kanton još uvijek nije ispunio. U tom periodu sporazumno je dogovoreno da osnovica za obračun plaće iznosi 290,00 KM.

Za oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja Sporazumom je također predviđeno zadržavanje visine osnovice za period januar – mart 2020.godine, te će i u ovim oblastima visina plaća tokom prva tri mjeseca 2020. biti u visini plaće isplaćene za mjesec decembar 2019.godine. U nastavku godine, za period april-decembar 2020.godine, obračun plaća će se vršiti po postojećim koeficijentima, uvećanim za 6,87% o čemu će sporazumne strane potpisati poseban Sporazum. Također je predviđeno da se radno pravni status zaposlenika u ustanovama osnovnog obrazovanja, koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme uredi tako da im se u skladu sa stručnom spremom koju su stekli u toku radnog odnosa prizna pravo na zaključivanje ugovora o radu sa stečenom stručnom spremom i u skladu sa tim pravo na razvrstavanje u viši platni razred počevši od 1.4.2020. godine.

Za sve oblasti topli obrok je utvrđen u iznosu od 9 KM po izrađenom danu. Također, naknada za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2020. godinu utvrđena je u iznosu 50% prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Također, potpisnici sporazuma su saglasni da će se polovinom 2020.godine, nakon sagledavanja stanja prihoda u Budžetu Tuzlanskog kantona 2020.godine, nastaviti razgovori sporazumnih strana na temu mogućeg povećanja osnovice.

Nakon potpisivanja ovih sporazuma, premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović je izrazio zadovoljstvo postignutim dogovorima istaknuvši da su ova povećanja i usklađivanja visine primanja jedan vid zahvalnosti sa sve uposlenike koji plaću primaju iz budžeta Tuzlanskog kantona, a koji su u proteklim godinama bili na određeni način oštećeni, a pri tome se nisu odlučivali da svoja prava traže putem tužbi na sudovima.

„Za razliku od drugih kantona, koji po osnovu tužbi uposlenika duguju i oko 300 miliona KM, naš kanton je imao korektan dijalog sa sindikatima, i zahvalni smo im na razumijevanju situacije u kojoj se kanton nalazio. Danas smo, jednim dijelom i zbog takvog odnosa uposlenika, u situaciji da konstantno smanjujemo akumulirani deficit, da smo na pragu da ga i konačno saniramo, te time stvorimo preduslove za kvalitetnije razvojne programe i investicijske projekte“, kazao je premijer Tulumović.

„Ovaj sporazum pokazatelj je volje i očekujemo da u narednoj godini Tuzlanski kanton dobije i Zakon o plaćama u organima državne službe, što će biti ogroman napredak. Napokon je ova Vlada prepoznala neophodnos donošenja ovog zakona i sistemskog uređenja ove oblasti i u Tuzlanskom kantonu“, kazao je predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samir Kurtović.

Zadovoljstvo današnjim sporazumom iskazali su i predsjednici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu Sumedin Kulović i Admir Terzić.

„Osim povećanja plaće, mi ovim Sporazumom rješavamo dugogodišnji problem koji smo imali a tiče se svojevrsne diskriminacije nastavnika koji su sa istom stručnom spremom radili iste poslove, a za to primali različitu plaću. Konačno nakon 5 godina Vlada će omogućiti prelazak tih ljudi iz jednog u drugi platni razred, odnosno njihovo izjednačavanje. To je jedna naša velika zajednička pobjeda“, kazao je predsjednik Kulović.

„Za nas je ovo vrlo važan dan, Prije svega nastavili smo kontinuitet rasta plaća koji je započet prije dvije godine. Mislimo da je ovo trenutno maksimum mogućeg što su realne mogućnosti u ovom momentu, a drugo je što smo po prvi puta na jedan pravedniji način pristupili raspodjeli sredstava koja se izdvajaju za plaće. Tako će oni koji su imali najmanje ovime dobiti nešto više, a oni koji su imali veća primanja imat će mala povećanja“, kazao je predsjednik Terzić, te se Vladi i posebno ministru finansija zahvalio na maksimalnom  razumijevanju.

U ime Vlade Tuzlanskog kantona današnjem potpisivanju su prisustvovali i ministrica obrazovanja i nauke Fahreta Brašnjić, ministar finansija Suad Mustajbašić, ministar pravosuđa i uprave Elvir Herčinović i ministar unutrašnjih poslova Sulejman Brkić.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara