Postepeno uvezivanje staža radnicima “Aide”

Rental Travel

Rješavanje problematike i uvezivanje radnog staža radnicima Fabrike obuće „Aida“ bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa direktorom Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zijadom Krnjićem.

Reha Centar

Ideja premijera Gutića je bila da se sa Federalnim zavodom penzijsko-invalidskog osiguranja dogovori reprogram dugovanja za doprinose ukupno 317 radnika Aide, na način da Zavod uveže staž za sve radnike Aide, a da Vlada Tuzlanskog kantona u određenom vremenskom periodu uplati sredstva za tu namjenu.

„Mi smo od predstavnika PIO FBiH tražili uvezivanje staža za Aidine radnike, a da Vlada TK u naredne tri godine uplaćuje potreban iznos. Nažalost, Zakon je neumoljiv i dobili smo odgovor da se uvezivanje vrši samo za onoliko koliko se uplati“ kazao je premijer Gutić.

Također, Premijer dodaje da će se nastaviti sa pregovorima kako bi se ovaj problem riješio, a plan Vlade TK je da se to i uradi u naredne tri do četiri godine.

„Ja se bojim da to nije šest miliona koliko se govori, ali se nadam da ćemo uspjeti u narednim godinama mandata riješiti pitanje Aide. Pitanje je koliko će radnici imati razumijevanja za naš plan, a to je, da napravimo analizu, te da u skladu sa budžetskim mogućnostima, svake godine uvezujemo staž za određen broj radnika“ dodao je Gutić.

To bi se odvijalo po prioritetima, odnosno po starosnoj dobi radnika i to je jedino rješenje, kako bi se izbjegao stečaj nekadašnjeg giganta za proizvodnju obuće, smatra Premijer.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara