Poruka sigurne mreže: Prijavi nasilje u porodici na SOS telefone

Spread the love
Rental Travel

Ako se dogodilo jednom, ne čekajte da se ponovi. Nasilje boli na razne načine, a vaš život i život onih koje volite može biti u ozbiljnoj opasnosti. Prijavite nasilje u porodici besplatno i anonimno na SOS telefone u Federaciji BiH 1265 i RS-u 1264.”

Reha Centar

 

Mreža nevladinih organizacija Sigurna mreža je nastala 2001. godine (kao neformalna mreža), i činile su je 32 nevladine organizacije i vladine institucije, koje se bave problemom nasilja, sa područja cijele BiH (Federacija BiH i Republika Srpska).

Cilj reaktiviranja Sigurne mreže kao sektorske mreže je uspostava institucionalnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva koje djeluje u sektoru borbe protiv nasilja u porodici na nacionalnom i regionalnom nivou, kako bi se organizirano pristupilo traženju sistemskih rješenja za borbu protiv nasilja u porodici.

Članice Sigurne mreže BiH, koje ujedno čine i Sekretarijat Mreže su:

  • Vive Žene – Tuzla
  • Žena BiH–Mostar
  • Budućnost – Modriča
  • Medica – Zenica
  • Žene ženama – Sarajevo
  • Žene sa Une – Bihać
  • Fondacija lokalne demokratije – Sarajevo
  • Udružene žene – Banja Luka

Podsjetimo, “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna, svjetska kampanja koju obilježava 1.700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Radiosarajevo.ba

Komentari

Komentara