Pojačan inspekcijski nadzor – kontrola nad legalnošću korišćenja reklamnih panoa

Spread the love
Rental Travel

Obavještavamo sve vlasnike i korisnike BILBORDA i drugih velikih reklamnih panoa u gradu Tuzla da će, Služba za inspekcijske poslove, u narednih petnaest dana vršiti pojačan inspekcijski nadzor – kontrolu nad legalnošću korišćenja reklamnih panoa – površina za reklamiranje, posebno većih od 12,00 m². Pojačan nadzor se vrši u okvirima zakonom propisanih uslova za izradu i korišćenje ovakvih prostora za reklamiranje, a posebno sa ciljem stvaranja ravnopravnih uslova reklamiranja.

Reha Centar

Očekujući povećanu aktivnost na korišćenju bilborda u narednom periodu, postupajući urbanističko-građevinski inspektori ove Službe će nakon provjere na terenu izdavati odgovarajuće upravne akte  za sve vlasnike i korisnike koji blagovremeno ne pribave odgovarajuća odobrenja od nadležne službe.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara