Podrška privrednicima u prevazilaženju posljedica pandemije

Budući da su se korisnici kreditne linije, uslijed otežanog poslovanja uzrokovanog nepovoljnom epidemiološkom situacijom, obratili Sparkasse banci sa najavom mogućeg kašnjenja u redovnom izmirivanju kreditnih obaveza Vlada je današnjim Zaključkom podržala mjere Banke, a koje će pomoći u poslovanju privrednih subjekata.

Naime, radi se o kreditnoj liniji koju je Vlada Tuzlanskog kantona plasirala u prethodnim godinama u saradnji sa Sparkasse bankom. Ovim Zaključkom Vlada je danas izrazila suglasnost sa primjenjivanjem Odluke o privremenim mjerama koje Banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara