Podrška obrazovanju kroz kapitalne projekte na Tuzlanskom kantonu

Menprom

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Adem Šehidić, danas su u Tuzli, potpisali Ugovor o sufinansiranju/finansiranju kapitalnih projekata iz oblasti obrazovanja.

Reha Centar

Sredstva u iznosu od 158.470 KM, federalno ministarstvo je osiguralo iz Budžeta FBiH za 2013. godinu, a korisnici sredstava su: JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Gradačac (24.535 KM), JU OŠ „Sladna“ Sladna, Srebrenik (31.150 KM), JU OŠ „Stupari“ Stupari, Kladanj (22.480 KM), JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla (31.725 KM za poboljšanje uslova boravka djece u dječijem obdaništu „Naše dijete“ – Odjeljenje „Bambi“), JU „Dječije obdanište“ Živinice (31.785 KM) i JU OŠ „Malešići“ Malešići, Gračanica (16.795 KM).

Također, u okviru posjete Tuzlanskom kantonu, federalni ministar Damir Mašić je sa kantonalnim ministrom Ademom Šehidićem, obišao Osnovnu školu „Pazar“ i Srednju mašinsku školu u Tuzli, te JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla.Inače, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, s ciljem poboljšanja uslova rada, osiguralo finansijsku podršku za ukupno 30 odgojno-obrazovnih ustanova u Federaciji BiH, u iznosu od 850.000 KM.aktuelno.ba

Komentari

Komentara