Podrška Grada Tuzla vjerskim zajednicama

Spread the love
Menprom

U utorak, 2.8.2016. godine, održana je 37. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzla. Na sjednici je razmatrana i Informacija o podršci Grada Tuzla, vjerskim zajednicama.

Reha Centar

Islamska zajednica je, za projekat obnove Behram-begove džamije (Šarena džamija), za prošlu godinu podržana sa 200.000,  a u ovoj godini sa 90.000 KM. Osim toga, ove godine će se podržati Islamska zajednica Gornje Tuzle za projekat gradnje Musafirhane, sa iznosom od 20.000 KM.

Katolička crkva u Tuzli, Franjevački samostan Sv. Petra i Pavla je prošle godine podržan sa 90.000 KM za projekat izgradnje Kulturnog centra sv. Franjo. Ove godine se nastavlja podrška za ovaj projekat sa 65.000 KM, a obezbjeđena su i sredstva u iznosu od 10.000 KM, za projekat rehabilitacije Crkve rođenja Blažene djevice Marije, Župa Husino.

Srpska pravoslavana crkva u Tuzli, za obnovu i rehabilitaciju hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici, prošle godine je podržana iznosom od 95.000 KM, dok je ove godine planirana podrška u iznosu od 65.000 KM. Pored toga, planirana su i sredstva za projekat rehabilitacije Pravoslavne crkve u Tuzli, sa iznosom od 10.000 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara