Ovjera zdravstvenih knjižica rudarima “Kreke” nije upitna

Rental Travel

Rudari Rudnika “Kreka”, moći će ovjeravati zdravstvene knjižice, a time i imati regularno zdravstveno osiguranje do 31.12.2014 godine, jutrošnja je odluka Nadzornog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja, proistekla iz dogovora koji su Ministarstvo zdravstva TK i Zavod zdravstvenog osiguranja tokom vikenda postigli sa upravom Rudnika. Naime, uprava rudnika je naložila uplatu 700.000 KM što je dio ukupnog duga koji iznosi 4,2 miliona maraka prema zavodu Zavodu zdravstvenog osiguranja.

Reha Centar

Za izmirenje preostalog dugovanja, predstavnici Vlade, Zavoda i Rudnika su se složili da Rudnici “Kreka” sa Poreznom upravom potpišu i do kraja ove godine Ministarstvu i Zavodu predoče Sporazum o izmirenju dugovanja.

Također, “Menadžment rudnika se obavezao da će u narednom periodu uredno izmirivati sve prispjele mjesečne obaveze”, navodi ministar zdravstva TK-a Alen Kamerić.

Shodno postignutom dogovoru i razumijevanju Vlade Tuzlanskog kantona za stanje u kojem se rudari nalaze, te nastojanjima da im se pomogne na svaki mogući način zdravstvena zaštita rudara najvećeg rudnika u Federaciji neće biti dovedena u pitanje.

Iako su bili pozvani, predstavnici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine nisu prisustvovali sastanku koji je održan tokom vikenda. Ipak, na adresu Ministarstva pristiglo je pismo Elektroprivrede u kojem su se zvanično očitovali da, iako je ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH, “Kreka” ima svoje organe, Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu, te samim tim sami odgovaraju za zakonitost svojih postupaka, kao i da Elektroprivreda BiH ne može izmirivati nikakve obaveze za Rudnike “Kreka”.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara