Osnovano Društvo bibliotekara Tuzlanskog kantona

Rental Travel

U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ Tuzla održana je osnivačka skupština Društva bibliotekara Tuzlanskog kantona na kojem su usvojene Odluke o osnivanju Društva, Statut i osnovni organi Društva.

Reha Centar

Na samom početku rada Skupštine prisutnima se obratio direktor Biblioteke „Derviš Sušić“ doc.dr. Edin Jahić, koji je kazao da podržava rad i ideju osnivanja ovakvog Društva, čiji će osnovni cilj i zadatak biti da pomogne u poboljšanju uslova rada u kulturi i obrazovanju, sa akcentom na bibliotečku struku i djelatnost.

Za predsjednika Društva bibliotekara Tuzlanskog kantona, jednoglasno je izabran Fahrudin Sinanović iz Kalesije, a za potpredsjednicu Nevzeta Rustemović iz Kladnja, dok je Tatjana Tomić iz Gradačca, takođe jednoglasno izabrana za predsjednicu Skupštine.

Za Članove Upravnog odbora Društva imenovani su: doc.dr. Edin Jahić, mr.sc.Enisa Žunić, Zoraida Dedić, Amira Sadiković i Mihad Sakić.

Osnovano Društvo bibliotekara Tuzlanskog kantona

Članovi Stručnog odbora Društva bibliotekara Tuzlanskog kantona su: Indira Alijagić, Almira Derdemez, Halid Abdulahović i Amira Hasić.

Fahrudin Sinanović, predsjednik  Društva bibliotekara Tuzlanskog kantona u svom obraćanju prisutnima, toplo se zahvalio na ukazanom povjerenju, istakavši  da će Društvo prvenstveno raditi na pozicioniranju biblioteka i bibliotečke djelatnosti na mjesto koje joj realno pripada.

  • Ulaganje u bibliotečku djelatnost ne može se posmatrati kao na trošak, nego kao na najisplativiju investiciju, jer je najbitnija investicija – investicija u znanje, kazao je u svom obraćanju gospodin Sinanović.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara