Općinsko vijeće Tuzla traži oštrije kazne za vandale i veće ovlasti za policiju

Spread the love
Menprom

Općinsko vijeće Tuzla je na jučerašnjoj sijednici između ostalog razmatralo i informaciju policijiske uprave o napadima na građane i skrnavljenju vjerskih obilježja na grobljima na području općine Tuzla, sa posebnim osvrtom na posljednja dešavanja dešavanja u Mjesnim zajednicama Kuseljak i Bukinje.

Reha Centar

Tom prilikom su usvojeni slijedeći

Z A K LJ U Č C I

Općinsko vijeće Tuzla

1. Primaju se k znanju informacije prezentirane u materijalu Policijske uprave Tuzla u vezi sa poduzetim mjerama, oko posljednjih dešavanja vezanih za skrnavljenje grobalja i vjerskih objekata i napada na građane.
2. Općinsko vijeće Tuzla podržava aktivnosti i mjere poduzete od strane pripadnika policijskih snaga i tužitelja iz Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona i očekuje od navedenih organa i organa pravosuđa, da u okviru svojih nadležnosti maksimalnim naporima poduzimaju mjere na pronalasku, procesuiranju i sankcionisanju počinitelja ovih i drugih krivičnih djela, koji su ugrozili živote i imovinu građana Tuzle.
3.Općinsko vijeće Tuzla traži pooštravanje kaznene politike prema počiniteljima krivičnih djela i prekršaja, koji imaju za posljedicu uznemirenje građana zbog načina izvršenja djela. Traži se od Općinskog suda u Tuzli (prekršajno i krivično odjeljenje) da Općinskom vijeću Tuzla dostavi informaciju o predmetima vezanih za skrnavljenje vjerskih objekata i grobalja, te remećenja javnog reda i mira, razbojništava i slično, a posebno u situacijama kada je učinjeni prekršaj ili djelo imao za posljedicu uznemirenje javnosti.
4.S ciljem zaštite žrtava očekuje se da će se prestati sa praksom, da se u okviru krivičnom postupka sud izjasni o imovinsko-pravnom zahtjevu i da se prestane sa praksom, da se oštećeni u krivičnom postupku upućuju sa imovinsko-pravnim zahtjevima na parnice.
5.S ciljem sprečavanja krađe šahtova i obezbjeđenja sigurnosti građana u saobraćaju, neophodno je da resorna općinska služba krene u aktivnosti zamjene metalnih šahtova betonskim.
6.Traži se od Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, da u saradnji sa općinskim inspekcijama krene u rješavanje pitanja nelegalnih autootpada i da izvrši nadzor nad privrednim subjektima, koji otkupljuju metal.
7. Kako bi policija bila efikasnija, traži se od Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, da učine sve kako bi se adekvatno opremili pripadnici policijskih snaga na Tuzlanskom kantonu i da se poveća broj pripadnika policijskih snaga u Tuzli, s obzirom na broj evidentiranih događaja, odnosno počinjenih krivičnih djela.
8. Općinsko vijeće Tuzla insitira da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, po HITNOJ proceduri donese izmjene zakonske regulative prvenstveno Krivičnog zakona Federacije BiH s ciljem pooštravanja kaznene politike prema počiniocima krivičnih djela vezanih za ugrožavanje života i tijela,izazivanje opće opasnosti i drugih krivičnih djela, koja su praćena narušavanjem bezbjednosne situacije i uznemiravanjem građana. Traži se od Parlamenta Federacije BiH, da pristupi izmjenama Zakona o krivičnom postupku s ciljem davanja većih ovlasti pripadnicima policijskih snaga.

9.Općinsko vijeće Tuzla osuđuje grubi fizički napad, koji se desio na predsjednika Fondacije Istina-pravda-pomirenje iz Tuzle, jer je s obzirom na ulogu Fondacije napad izazvao uznemirenje građana i ima političku pozadinu. Općinsko vijeće Tuzla traži da se počinitelj napada na predsjednika Fondacije Istina pravda pomirenje što prije pronađe, procesuira i primjereno kazni i o tome izvijesti Općinsko vijeće Tuzla.

10.Sagledati zakonske i finansijske mogućnosti, da i Općina Tuzla pruži pomoć postradalim u posljednjim dešavanjima.

11.Traži se od JKP Saobraćaj i komunikacije da sagleda mogućnost proširenja videonadzora na
području općine Tuzla.

12. Općinsko vijeće urgira na realizaciji ranije usvojenih zaključaka (u proteklih 10 godina). Traži se od Stručne službe Vijeća da aktivira navedene zaključke, kako bi se utvrdilo šta je učinjeno po istima sve
sa ciljem povećanja stepena sigurnosti građana.

13. Traži se od subjekata na koje se odnose ovi zaključci, da Općinskom vijeću dostave povratnu informaciju. U tom smislu Stenogram sa ove sjednice bit će ustupljen Ministarstvu unutrašnjih poslova i pravosudnim institucijama, kako bi mogli analizirati sve primjedbe i sugestije vijećnika.

Komentari

Komentara