Omogućite volonterima da odrade volonterski staž

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za boračka pitanja objavili su danas Javni poziv za učešće u III Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica. Ovo je prilika da poslodavci sa područja Tuzlanskog kantona bez ikakvih dodatnih izdvajanja sredstava angažiraju mlade ljude, koji će u narednih godinu dana dobiti priliku da steknu radno iskustvo, a poslodavcima pomoći da stvore novu vrijednost.

Reha Centar

Podrška Vlade Tuzlanskog kantona za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica iznosi 750.000,00 KM i obezbjeđena je u Budžetu Tuzlanskog kantona.

Ova sredstva će se usmjeriti za sufinansiranje poslodavaca, koji će zaključiti ugovore o

obavljanju volonterskog staža sa osobama sa VSS, koje se nalaze na konačnoj listi kandidata Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

Drugim riječima, poslodavci će se sufinansirati sa sredstvima u bruto iznosu od 356,50 KM mjesečno po osobi, pri čemu se volonterima isplaćuje neto iznos 200,00 KM kao naknada za ishranu i prevoz, a preostalih 156,50 KM je namjenjeno za plaćanje obaveza za zdravstveno osiguranje  i plaćanje doprinosa osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja.

Odjeljenje za informisanje

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara