Okrugli sto o borbi protiv korupcije u Tuzlanskom kantonu, sutra u Tuzli

Tim za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, organizuje okrugli sto sa članovima Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona o borbi protiv korupcije u ovom kantonu, u petak, 6. decembra 2019. godine, u Tuzli.

Cilj je ojačati koordinaciju i saradnju između tijela uključenih u provedbu programa borbe protiv korupcije i upoznati članove Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona sa obavezama koje proizilaze iz Strategije za borbu protiv korupcije BiH i Programa borbe protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona.

Na sastanku će učestvovati i predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Okrugli sto će otvoriti premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović i šef Kancelarije OSCE-a u Tuzli Damir Gnjidić.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara