Ohrabrujuće vijesti za radnike TTU-a

Spread the love
Menprom

Okončanje problematike koja se veže uz tuzlansku Tvornicu transportnih uređaja moglo bi se očekivati tokom septembra ili oktobra mjeseca ove godine, najavili su tokom današnje posjete TTU-u i premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i ministar industrije, energetike i rudarstva Srđan Mićanović. Premijer i ministar su ovom prilikom s radnicima razgovarali o dosadašnjim aktivnostima, kao i onome što slijedi i što se može očekivati u narednom periodu.

Reha Centar

TTU

„Mi smo već u samom startu rekli sa se situacija u Tvornici transportnih uređaja mora rješavati u zakonskim okvirima. I dalje podržavamo realizaciju zacrtanog plana da dio imovine TTU-a kupe Rudnik mrkog uglja Banovići i Elektroprivreda BiH, i s tim u vezi smo do sada poduzimali više aktivnosti. Nedavno smo na ovu temu, u društvu federalnog premijera Novalića, ministra Džindića i direktora Jašarevića i Čergića, razgovarali sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, i tada je dat jasan zadatak da se ono što je ovdje u TTU-u obećano mora i realizirati“ rekao je tokom današnje posjete premijer Gutić i dodao, da su krajem prošle godine, kada je započinjana ova aktivnost, neki rokovi bili preambiciozno postavljeni. „I tada smo, pored sve dobre volje, upozoravali da na neke rokove ne možemo uticati i da oni zavise od brzine otvaranja, a kasnije i vođenja stečajnog postupka. Ipak najbitnije je da sada imamo neke konkretnije termine kada bi se mogle realizirati sve ove planirane aktivnosti“ riječi su premijera Gutića.

Prema najavama i Eleboratu koji je napravljen, početni broj radnika koji bi trebao biti angažovan u novoj firmi u vlasništvu Rudnika i Elektroprivrede je oko 70, a nakon toga, proširivanjem aktivnosti tog privrednog društva očekuje se povećanje broja uposlenih radnika, odnosno da ta nova kompanija apsorbuje sve bivše radnike Tvornice transportnih uređaja, koji su u procesu stečaja ostali bez posla.

Ono što je radnike najviše zanimalo tiče se uvezivanja radnog staža. Razgovarajući sa radnicima na ovu temu premijer Gutić je istakao da će se uvezivanje radnog staža obaviti na jedan od tri moguća načina. „Prvi je uplata sredstava iz sredstava koja se prikupe prodajom imovine TTU-a u stečaju, a drugi je kroz Zakon o uvezivanju radnog staža, čije donošenje očekujemo do kraja ove godine.  Treći način je metoda koju Vlada Tuzlanskog kantona realizira svake godine, a to je da radnicima preduzeća sa većinskim državnim kapitalom, koji ispunjavaju uslove za penziju, Vlada putem posebnog programa povezuje radni staž. Na taj način smo prošle godine u zasluženu penziju ispratili oko 60 radnika“, rekao je premijer Gutić.

Nakon sastanka, ohrabreni prezentiranim informacijama, pokazanom iskrenošću i dobrom voljom Vlade Tuzlanskog kantona, radnici TTU-a napustili su krug fabrike.

Odjeljenje za informisanje – aktuelno.ba

Komentari

Komentara