Održana vanredna sjednica Vlade TK

 Odobren upis 132 studenta koji su položili prijemni ispit

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o upisu 132 studenta koji su u statusu samofinansirajućih, a koji su u prvom upisnom roku za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/20. godini položili prijemni ispit.

Ostale odluke

Također, Vlada je današnjim Zaključkom povukla iz skupštinske procedure sve materijale koji su ranije dostavljeni, a nisu razmatrani na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Radi se o prijedlogu Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona, prijedlozima zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni, o osnivanju Javne ustanove Gimnazija „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, Javne ustanove Osnovna škola „Sjenjak“ u Tuzli, Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac, prijedlogu Zakona o stavljanju van snage Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove i prijedlogu Zakona o stavljanju van snage Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove. Također povučen je određeni broj izvještaja o radu kantonalnih institucija i ustanova i informacija o stanju u određenim oblastima. Razlog za povlačenje je upoznavanje novoimenovanog saziva Vlade Tuzlanskog kantona sa ovim materijalima.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara