Održana treća sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Spread the love
Menprom

Na jučer održanom trećem sastanku Kantonalnog odbora za razvoj – savjetodavno-koordinacionog tijela u procesu implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-20. godine članovima KOR-a predstavljen je Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH.

Reha Centar

Tokom sastanka bilo je riječi i o Sistemu za upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu. Također su prezentirani i prijedlozi sadržaja, formata i elemenata izvještaja o razvoju Tuzlanskog kantona za 2017. godinu i akcionog plana za period 2018-20. godina te usaglašeni koraci njihove pripreme.
Tokom sastanka istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Tuzlanskim kantonom u provedbi svih planiranih aktivnosti te još jednom naglašena liderska pozicija koju uz Zeničko-dobojski drži Tuzlanskog kanton.

Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u ovom procesu pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

aktuelno.ba / Vlada TK

 

 

Komentari

Komentara