Održana sjednica Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona

Spread the love
Menprom

Danas je, 24.1.2017., u 10,00 sati,  u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona održana sjednica Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Na dnevnom redu je bilo razmatranje mogućeg termina i dnevnog reda naredne sjednice Skupštine, te razmatranje akata dostavljenih u skupštinsku proceduru.

U okviru akata dostavljenih u skupštinsku proceduru, Kolegij je upoznat za Informacijom o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, gdje je konstatovano da je u prošloj godini Skupština Tuzlanskog kantona u dobroj mjeri realizovala zacrtane programske zadatke i ciljeve.

Pored ostalih akata i inicijativa koje su dostavljene članovima Kolegija, članovi Kolegija su upoznati i sa pitanjima iz Upitnika Evropske komisije na koja Skupština Tuzlanskog kantona treba da da odgovor. Zaključeno je da će se članovi Kolegija aktivno uključiti i svojim sugestijama i preporukama dati doprinos u davanju odgovora, te da će svi odgovori biti dostavljeni u postavljenom roku, do 31.1.2017. godine.

Kolegij je upoznat sa ostavkom ministrice za rad, socijalnu politiku i povratak, Danijele Simić, gdje je zaključeno da će se ovo pitanje razmatrati na samoj sjednici Skupštine.

Na narednoj sjednici Skupštine, koja će biti održana polovinom mjeseca februara, pored ostalih akata, očekuje se razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, te Informacije o stanju u rudnicima na području Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na Rudnike „Kreka“.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara