Održana radionica Monitoring i evaluacija

Spread the love
Rental Travel

Radionica “Monitoring i evaluacija”, koju organizira Grad Tuzla, u saradnji sa Svjetskom bankom, Udruženjem za istraživanje i društvene inovacije – ADT i Udruženjem za razvoj NERDA, održana je danas u sali Doma penzionera, u Tuzli. Tokom radionice predstavljeni su preliminarni rezultati provedenog istraživanja o praksama praćenja i procjene, odnosno monitoringa i evaluacije javnih usluga i rada javnih preduzeća i ustanova Grada Tuzla, kao i mehanizmima društvene odgovornosti. Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, ukazao je na potrebu bolje javne prezentacije rada i poslovanja javnih preduzeća i ustanova, te unapređenja komunikacije i saradnje sa građanima, nevladinim organizacijama i privatnim sektorom, u cilju poboljšanja pružanja javnih usluga u gradu Tuzla.

Reha Centar

„Vama je jasno da mi odavno pratimo rad javnih preduzeća. Znate da smo zatekli, od strane kantona, privatizirana javna komunalna preduzeća: Vodovod, Komunlac, Centralno grijanje, Komemorativnio centar i Tržnice i pijace. Spasili smo javnu imovinu svih građana, tužili na sudu i dobili spor, sudili se dvanaest godina i vratili vlasništvo svim građanima Tuzle. To je bio najvažniji korak. Ojačali smo kadrovski ta preduzeća i riješili najveće komunalne probleme do tada. Sjećate se 2001., 2002., 2003. godine, lošeg odvoza smeća, okolo svih kontejnera ste imali male deponije. To smo riješili sa Svjetskom bankom i imamo savremenu deponiju, savremeni tretman smeća i nemamo više taj problem. Sjećate se redukcija vode, problem koji smo imali od 1931., preko 70 godina, taj problem smo riješili 2006. i evo u decembru će biti 11 godina kako mi nemamo redukcija vode, a imamo plan za dugoročno snadbijevanje vodom do 2035. godine. U toplifikaciji smo zatekli 70 kilometara mreže, a sada imamo 170 kilometara, idemo dalje na širenje mreže toplifikacije i na individualne objekte. Sada je važno, kada smo ustabilili ta naša javna preduzeća i našu javnu uslugu, da ih učinimo još stabilnijim i otvorenijim prema građanima. Važan nam je ovaj projekat Svjetske banke u ostvarivanju tog cilja. Ovaj projekat je važan za analizu rada javnih preduzeća, neprekidni monitoring nad njihovim radom i određivanje budućih pravaca. Neke buduće pravce u nekim preduzećima imamo, imamo dugoročnu strategiju snadbijevanja vodom do 2035., godine, imamo dugoročnu strategiju toplifikacije, imamo dugoročnu strategiju prikupljanja otpada i tako dalje. Treba nam bolja komunikacija sa građanima i treba nam nadzor nad preduzećima da se preduzeća ne pokvare, da ne oslabi usluga, nego da stalno idu naprijed, sa novim idejama, ali i, što se tiče Gradske uprave, sa novim zadacima“, izjavio je gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović.

Učešće u radu radionice uzeli su predstavnici javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Tuzla, predstavnici Gradskog vijeća i Gradske uprave u cilju unapređenja kapaciteta i politika koje se odnose na praćenje i procjenu rada javnih preduzeća i ustanova. Radionicu su vodile predstavnice Svjetske banke iz ove oblasti. Rezultati provedenog istraživanja i izvještaj o radu sa radionice biti će dostavljeni Gradonačelniku, Gradskom vijeću, nevladinim organizacijama i medijima.

Aktivnost se provodi u okviru Programa urbanog partnerstva II, koji realizuju Svjetska banka i Vlade Republike Austrije, u partnerstvu sa Savezom opština i gradova FBiH «Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi» Program urbanog partnerstva ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih/gradskih uprava, te nudi participatorne pristupe ipraktične alatke za rad. Ovakav pristup omogućava unapređenje dobrog javnog upravljanja uključujući poboljšanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i povjerenja građana i građanki, poslovnih subjekata i investitora. Obzirom da Program obuhvata sedam država Jugoistočne Evrope, nude se mogućnosti za regionalno umrežavanje i razmjenu iskustava kroz učešće u regionalnim aktivnostima. Grad Tuzla učestvuje u sve tri komponente ovog Programa: Izgradnja integriteta u lokalnoj samoupravi, Samoprocjena finansijskog upravljanja i Društvena samoodrživost, u okviru koje je organizirana i današnja radionica. Radionicu su, u ime Svjetske banke vodile: Tamara Nikolić, saradnica za operacije, Elena Georgieva-Andonovska, stručnjakinja za javni sektor i Sandra Kdolsky, konsultantica za društveni razvoj.

U pripremi radionice, gradonačelnik Jasmin Imamović, održao je jučer sastanak sa predstavnicima Svjetske banke, Asocijacije ADT, Udruženja za razvoj Nerda i saradnicima.

aktuelno.ba / Gradska uprava

Komentari

Komentara