Održana 9. vanredna sjednica Vlade TK

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona na devetoj vanrednoj sjednici utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Razlog za donošenje Zakona je namjera da se otklone nedostaci i nejasnoće u primjeni te popunjavanje pravnih praznina i jasno definisanje pojedinih članova. Izmjene se, između ostalog, odnose na načine zapošljavanja u školama, imenovanje školskih odbora kao i direktora škola. Također je precizirano definisanje školskih sportskih društavai organizacije nastave. Navedene su i nadležnosti Pedagoškog zavoda poput predlaganja pedagoških standarda i normativa, provođenja školskih takmičenja, realizacije stručnog usavršavanja uposlenika, provođenja eksterne mature, edukacije menadžmenta škola, predlaganja Etičkog kodeksa i davanja mišljenja za upotrebu udžbenika.

Reha Centar

Vlada TK utvrdila je prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Prijedlog Odluke upućen je u redovnu skupštinsku proceduru.

Vlada je također utvrdila prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu Podugovora o kreditu za projekat rekonstrukcije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i uputila dokument na razmatranje Skupštini Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje

AKTUELNO.BA

 

 

 

 

Komentari

Komentara