Održana 6. sjednica Kolegija gradonačelnika

Spread the love
Menprom

U prostorijama Gradske uprave Tuzla, danas je održana 6. sjednica Kolegija gradonačelnika, na kojoj je razmatran prijedlog Budžeta Grada Tuzla za period od 01.01.-31.12.2017. godine. Prema prijedlogu, koji je upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, Budžet Grada Tuzla za period 01.01.2017. – 31.12.2017. utvrđen je u iznosu od 49.708.732,26 KM.

Reha Centar

Kolegij gradonačelnika je razmatrao i prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period od 01.01.2017. – 31.12.2017., prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Tuzla, te Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o nazivima ulica, trgova, mostova i parkova na području grada Tuzla.

Za sve tačke dnevnog reda utvrđeni su prijedlozi, koji su proslijeđeni Gradskom vijeću Tuzla na razmatranje i usvajanje.

Press Grad Tuzla – aktuelno.ba

Komentari

Komentara