Održana 35. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

Spread the love
Rental Travel

Na danas održanoj 35. sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle razmatrano je pet tačaka Dnevnog reda i svih pet odnosilo se na oblast zapošljavanja.

Reha Centar

Kolegij gradonačelnika usvojio je Informaciju Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, o Javnim pozivima Gradske uprave u funkciji podrške stvaranju novih radnih mjesta.

„Riječ je o Javnom pozivu za učešće u Programu aktivne politike zapošljavanja iz oblasti poduzetništva na području Grada Tuzla za 2016. godinu. Iznos sredstava za ovaj Program je u visini od 100.000,00 KM, za zapošljavanje nezaposlenih osoba, a iznos novčane podrške po jednom zaposlenom radniku određen je u visini od 2.000,00 KM, s tim što se jednom poslodavcu može odobriti novčana podrška za zapošljavanje maksimalno 3 osobe. Prošle godine smo na ovaj način stvorili uslove za novih 40 novih radnih mjesta, od kojih je 39 ostalo u radnom odnosu. Ove godine smo sredstva povećali za podršku 50 novih radnih mjesta.

Drugi je Javni poziv za učešće u Programu aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz oblasti poduzetništva na području Grada Tuzla za 2016. godinu, a iznos sredstava za ovaj Program utvrđen je u visini od 25.000,00 KM, za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa 60% invaliditeta i više. Iznos novčane podrške po jednoj zaposlenoj osobi sa invaliditetom određen je u visini od 2500,00 KM, s tim što se poslodavcu može odobriti novčana podrška za zapošljavanje maksimalno dvije osobe.

Treći Javni poziv upućen je organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i drugim subjektima sa područja grada Tuzla za predaju prijedloga projekata u sklopu programa za podršku projekata iz oblasti poduzetništva na području grada Tuzla. Finansijska sredstva u svrhu realizacije podrške projektima iz oblasti poduzetništva na području grada Tuzla predviđena su u Budžetu Grada Tuzla za 2016. godinu, na poziciji “Grant za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva” u iznosu od 50.000,00 KM“. – izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmim Imamović.

Tokom današnje sjednice donesen je Zaključak da se odmah raspiše i Javni poziv za finansiranje/stipendiranje 50 učenika, u dva odjeljenja deficitarnih zanimanja, u iznosu po 50 KM mjesečno, a odnosi se na obućarski smjer u Mješovitoj srednjoj hemijskoj školi i smjerove metaloprerađivačke struke u Mješovitoj srednjoj mašinskoj školi, u Tuzli.

Usvojena je i Informacija o unapređenju sistema poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla, nabavkom i instaliranjem nove hladnjače za voće i povrće.

„Poljoprivredni proizvođači imaju problem sa plasmanom proizvedene robe, koja se, ukoliko zakasne, dan, dva ili tri, pokvari. U cilju podrške proizvodnje i smanjenja šteta, Grad Tuzla je kupio hladnjaču, kako bi poljoprivredni proizvođači mogli sačuvati svoju robu do prodaje.“ – obrazložio je gradonačelnik Imamović.

Kolegij gradonačelnika usvojio je i Informaciju o početku rada BIT Centra IV i aktivnostima na otvaranju BIT Centra V, koju je prezentirao direktor BIT Centra Tuzla, Robert Martić.

„Otvaranjem ovih dviju faza tehnološkog parka, do kraja ljeta ove godine bit će stvoreni uvjeti za kreiranje oko 100 radnih mjesta za mlade inžinjere pretežno u oblasti informacinih tehnologija.“ – izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Gradonačelnik Tuzle podržao je radnu verziju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon, uzimajući u obzir da član 1. Zakona određuje da Gradsko vijeće može svojom odlukom utvrditi obavezu plaćanja i iznos poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica koja su vlasnici poslovnog prostora koji se nalazi u stambenoj zgradi, poslovno-stambenoj zgradi ili poslovnom centru, a nisu izdati u zakup, s tim da se porez na imovinu plaća u godišnjem paušalnom iznosu. Ovom prilikom gradonačelnik Imamović je zahvalio Vladi TK što je prihvatila inicijative Gradske administracije i Gradskog vijeća Tuzla o oporezivanju napuštenih i neiskorištenih poslovnih prostora, sa ciljem stvaranja mogućnosti za rad i zapošljavanje, ali i poboljšanja izgleda Grada.

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o pokretanju procedure o formiranju Turističke zajednice Grada Tuzla, sa ciljem unapređenja razvoja turizma, odnosno ekonomskog razvoja.

U skladu sa propisanom procedurom svi materijali se dostavljaju Gradskom vijeću na usvajanje.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara