Održana 26. vanredna sjednica Vlade TK

Spread the love
Menprom

Na vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o izmjeni i dopuni Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja.

Reha Centar

Razlog za donošenje Pravilnika je uvođenje nove pozicije na javnoj visokoškolskoj ustanovi, a riječ je o direktoru za ekonomske poslove,zbog čega je potrebno utvrditi koeficijent za obavljanjeposlova tog radnog mjesta.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara