Održan sastanak predstavnika Udruženja maloljetnih boraca i ministra Ahmetovića

Menprom

Danas je u zgradi Vlade TK održan najavljeni sastanak ministra za boračka pitanja TK gosp.Fedahije Ahmetović, predsjednika Saveza ODB gosp.Muzijeta Kahrimanovića i delegacije Udruženja” Maloljetni borci Armije RBiH Grad Tuzla” koju su sačinjavali predsjednik Udruženja Kadir Hajdarević, njegov zamjenik Numanović Mirhad i član UO Udruženja Jasmin Hasanović.

Rental Travel

Na sastanku su razmatrana mnoga pitanja vezana oko statusa Maloljetnih dobrovoljaca Armije RBiH, zajednički zaključak je da se kategorija Dobrovoljac bez sumnje nalazi u Zakonu o pravima boraca kao i kategorija Maloljetni dobrovoljac u Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca, pa i u Zakonu o dopunskim pravima branilaca TK. Ali problem je što nigdje u podzakonskim aktima ta kategorija nije zastupljena i imenovana sa posebnim pravima i obavezama, što je to opet jedan od uzroka  diskriminacije na jednom broju boračke populacije, koja su izostavljena iz svih prava, a bilo su Maloljetni Dobrovoljci. Na osnovu ovog zaključka dogovoreno je da se postepeno bez žurbe i kvalitetno krene sa amandmanima za  izmjene i dopune svih podzakonskih akata, a koji se dotiču ove kategorije. Od strane ministra za boračka pitanja TK gosp. Fedahije Ahmetović data je puna podrška radu Udruženja Maloljetni borci Armije RBiH i da stoji uvijek na raspolaganju u vezi rješavanja statusnih pitanja ove boračke populacije.

Također i predsjednik Saveza ODB TK gosp. Muzijet Kahrimanović, koji je zbog najavljene tematike današnjeg sastanka uskladio sve svoje obaveze kako bi i on bio prisutan na sastanku dao punu podršku i obećanje da će pomoći da se otkloni ova diskriminacija i da ćemo u buduće neke probleme sa ostalim Savezima zajednički rješavati.

Press Udruženja” Maloljetni borci Armije RBiH Grad Tuzla”

Komentari

Komentara