Odobreno angažovanje vojnog helikoptera za gašenje požara u Tuzli

Menprom

Kao predsjednik Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, upravo sam obaviješten da je po zahtjevu Komisije odobreno angažovanje helikoptera Službe za traganje i spašavanje Oružanih snaga BiH za gašenje požara u Tuzli. Komisija za ljudska prava i slobode danas je nakon obilaska vatrom zahvaćenog terena od strane predsjednika i zamjenika, te nakon prezentiranja snimaka javnosti o razmjerama požara, shodno proceduri za angažovanje vojnog helikoptera – uputila zahtjev Ministarstvu sigurnosti BiH, koje je zatim upućeno Ministarstvu odbrane BiH, te je donesena naredba Komande Oružanih snaga BiH da se za sutra ujutro pripremi vojni helikopter za gašenje požara.

Rental Travel

Nije moguće da se danas uputi helikopter iz razloga što je izvršena njegova prenamjena za prevoz lica u slučaju potrebe zbog koronavirusa, ali će do ujutro helikopter biti u potpunosti spreman za djelovanje u gašenju požara, ukoliko eventualno ne bude ugašen.

Kao predsjednik Komisije za ljudska prava slobode, u ime svih građana Tuzle, upućujem zahvalnost Ministarstvu sigurnosti BiH i Ministarstvu odbrane BiH, te Komandi Oružanih snaga BiH za brigu za imovinu i živote građana Tuzle, i svih građana BiH.

Mirnes Ajanović, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara