Obustava ulaska korisnika u prostorije Službe za zapošljavanje

Služba za zapošljavanje TK u skladu sa zaključcima Vlada FBiH i Tuzlanskog kantona uvodi dodatne izmjene u pružanju usluga korisnicima, odnosno potpuno obustavlja ulazak korisnika u službene prostorije, a zbog smanjenja rizika od širenja bolesti izazvanih koronavirusom (COVID – 19).

Prema posljednjim instrukcijama Služba će raditi u skraćenom radnom vremenu u trajanju od 8 do 13 sati. Ostvarivanje svih prava korisnicima vrši se putem telefona, e-maila i pošte, a riječ je o sljedećem ostvarivanju prava:

 • Redovna javljanja za korisnike koji su dolazili svakih 30, 45 i 120 dana su odgođena do daljnjeg;
 • Prijave na evidenciju vrše se putem maila ili pošte;
 • Odjave sa evidencije vrše se putem maila ili pošte;
 • Izdavanje uvjerenja putem maila ili pošte;
 • Dostavljanje dokumentacije i pravdanja za programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja putem maila.

Detaljno uputstvo o vršenju prijava i odjava, sa e-mail adresama svih općinskih biroa za zapošljavanje, nalazi sa na web stranici Službe za zapošljavanje www.szztk.ba i oglasnom prostoru ispred općinskih biroa za zapošljavanje.

UPUTSTVO za osobe koje se prijavljuju po prestanku radnog odnosa

Osobe kojima je prestao radni odnos mogu se prijaviti na evidenciju Službe za zapošljavanje putem e-maila ili pošte i to putem e-maila općinskog biroa za zapošljavanje prema mjestu prebivališta.

Potrebna dokumentacija za prijavu i podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu je:

 1. Lična karta (slika ako dostavljate putem maila, a kopija putem pošte);
 2. Rješenje o prestanku radnog odnosa ili Ugovor koji je istekao (skenirano putem maila, kopija putem pošte);
 3. Kopiju (ili skeniranu) radnu knjižicu;
 4. Kopiju ili sliku tekućeg računa;
 5. Ispunjena prijava/zahtjev za podnošenje novčane naknade, sa obaveznim brojem telefona, mailom i adresom prebivališta iz CIPS-a, a čiji urnek se nalazi na liku ispod.

Email adrese, brojevi telefona i poštanske adrese općinskih biroa za zapošljavanje nalaze se u nastavku:

 1. Biro za zapošljavanje Tuzla

Adresa: Bosne Srebrene bb
75000 Tuzla
Telefon: 035 367 480; 035 367 481; 035 367 482; 035 367 483; 035 367 484
E-mail: biro.tuzla@szztk.ba

 1. Biro za zapošljavanje Banovići

Adresa: 119 Muslimanske 3
75 290 Banovići
Telefon: 035 367 501; 035 367 502; 035 367 503; 035 367 504; 035 367 516
E-mail: biro.banovici@szztk.ba

 1. Biro za zapošljavanje Čelić

Adresa: Alije Izetbegovića 60/2
75 246 Čelić
Telefon: 035 367 517
E-mail: biro.celic@szztk.ba

 1. Biro za zapošljavanje Doboj Istok

Adresa: Brijesnica bb
74 206 Doboj Istok
Telefon: 035 367 505
E-mail: biro.dobojistok@szztk.ba

 1. Biro za zapošljavanje Gračanica

Adresa: Alije Izetbegovića bb
75 320 Gračanica
Telefon: 035 367-506; 035-367-508; 035-367-509
E-mail: biro.gracanica@szztk.ba

 1. Biro za zapošljavanje Gradačac

Adresa: Ibrahima Kapetanovića bb
76 250 Gradačac
Telefon: 035 367 510; 035 367 511
E-mail: biro.gradacac@szztk.ba

 1. Biro za zapošljavanje Kalesija

Adresa: Žrtava genocida u Srebrenici bb
75 260 Kalesija
Telefon: 035 367 489; 035 367 490; 035 367 491
E-mail: biro.kalesija@szztk.ba

 1. Biro za zapošljavanje Kladanj

Adresa: Kladanjske brigade 1
75 280 Kladanj
Telefon: 035 367 486
E-mail: biro.kladanj@szztk.ba

 1. Biro za zapošljavanje Lukavac

Adresa: Redžepa Efendije Muminhodžić 4
75 300 Lukavac
Telefon: 035 367 492; 035 367 493
E-mail: biro.lukavac@szztk.ba

 1. Biro za zapošljavanje Sapna

Adresa: 206. Viteške brigade bb
75 411 Sapna
Telefon: 035 367 487
E-mail: biro.sapna@szztk.ba

 1. Biro za zapošljavanje Srebrenik

Adresa: 211. Oslobodilačke brigade 12
75 350 Srebrenik
Telefon: 035 367 514; 035 367 513; 035 367 512
E-mail: biro.srebrenik@szztk.ba

 1. Biro za zapošljavanje Teočak

Adresa: Krstac bb
75 414 Teočak
Telefon: 035 367 488
E-mail: biro.teocak@szztk.ba

 1. Biro za zapošljavanje Živinice

Adresa: Oslobođenja 20
75 270 Živinice
Telefon: 035 367 495; 035 367 496; 035 367 498; 035 367 499
E-mail: biro.zivinice@szztk.ba

zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu

aktuelno.ba

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

Komentara