Obrtnicima uplaćena pomoć iz Budžeta Grada Tuzle za ublažavanje posljedica pandemije

Rental Travel

Grad Tuzla je implementirao sredstva iz Budžeta 2020. godine namijenjena za pomoć obrtnicima sa svrhom ublažavanja šteta u poslovanju obrta koje su nastale kao posljedica pandemije koronavirusa.

Menprom

U cilju interventnog djelovanja u oblasti poduzetništva, Grad Tuzla je, na osnovu člana 12. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Federaciji BiH, obezbijedio namjenska budžetska sredstva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava samostalnim djelatnostima i obrtima registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja negativnih socio-ekonomskih posljedica krize izazvane bolešću COVID-19.

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu je u prethodnom periodu, putem dva javna poziva, na ime pomoći sektoru poduzetništva, u kategoriji samostalnih djelatnosti i obrta, registrovanih na području grada Tuzle, u vlasništvu fizičkih lica, dodijelio bespovratna finansijska sredstva, u iznosu od 226.800 KM čime odobreno ukupno 513 zahtjeva malih poduzetničkih firmi, što je od izuzetnog značaja za očuvanje i zaštitu od zatvaranja ovih subjekata i zadržavanja radnih mjesta. Obrtništvo i malo poduzetništvo kao najvitalniji dio bosanskohercegovačke privrede značajno utiče na osiguravanje nova radna mjesta i ubrzano provodi prilagođavanje novim uslovima poslovanja.

U daljem periodu ove godine Grad Tuzla će nastaviti sa pružanjem podrške sektoru poduzetništva u smislu realizacije javnih poziva za podršku novoregistrovanim samostalnim djelatnostima i obrtima, pomoći zapošljavanju ranjivih kategorija, podršku projektima nevladinog sektora u oblasti poduzetništva i poljoprivrede, kao i okončanja postupka pomoći poljoprivrednim proizvođačima za realizovanu proljetnu sjetvu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara