Objavljen Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta

Rental Travel

Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 13/21) i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu sa pozicija Grantovi za kulturne manifestacije i Grantovi za sportske manifestacije, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, objavila je dana 5.4.2023. godine, Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta 

Reha Centar

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu. Namjenska sredstva planirana su na pozicijama „Grantovi za kulturne manifestacije“  u iznosu od 110.000,00 KM i „Grantovi za sportske manifestacije“  u  iznosu od 110.000,00 KM.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima, objavljen je na linku:

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta – Grad Tuzla

Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a krajnji rok za predaju aplikacija je 26.4.2023. godine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara