Obavještenje Gradske izborne komisije Tuzla

Rental Travel

Gradska izborna komisija obavještava birače da je u cilju dodatne zaštite integriteta izbornog procesa Centralna Izborna komisija  Bosne i Hercegovine  uvela nekoliko novina, između ostalog, da će se na Općim izborima koji će se održati u Bosni i Hercegovini 2. oktobra vršiti  štambiljanje glasačkih listića štambiljem sa oznakom svakog pojedinačnog biračkog mjesta.

Reha Centar

Listići će se štambiljati i potpisivati od  strane člana biračkog odbora zaduženog za izdavanje listića.

Pozivamo glasače da obrate pažnju, prilikom preuzimanja listića, da svi preuzeti glasački listići budu ovjereni  štambiljem i potpisani od strane člana biračkog odbora.

Takođe, Gradska izborna komisija obavještava birače o izmjenama izbornog procesa koje je uvela Centralna Izborna komisija  Bosne i Hercegovine  u dijelu koji se odnosi na mogućnost korištenja pomoći drugog lica prilikom glasanja na dan izbora određene kategorije birača, a što je propisano članom 21. Pravilnika o provođenju izbora („Službeni glasnik BiH“, broj: 27/22). 

Prilikom glasanja birač koji je slijep, nepismen ili fizički nesposoban ima pravo koristiti pomoć drugog lica kojeg on izabere i uz odobrenje predsjednika biračkog odbora. 

Da  bi predsjednik biračkog odbora mogao odobriti pomoć druge osobe biraču koji je slijep, nepismen ili fizički nesposoban, potrebno je predočiti  slijedeće dokaze: 

  • Dokaz  za slijepo i fizički nesposobno lice je rješenje ili uvjerenje/potvrda nadležne ustanove, instituta ili komisije o utvrđenom invaliditetu ili tjelesnom oštećenju, nalaz medicinske ustanove kojom je izvršena procjena invalidnosti ili tjelesnog oštećenja i članska iskaznica saveza ili udruzenja registiranog za pomoć ovoj kategoriji lica. 

 

  • Dokaz za nepismeno lice je oznaka “XX” na identifikacionom dokumentu. 

Izuzetno, predsjednik biračkog odbora može bez dokaza odobriti pomoć drugog lica biraču koji očigledno nije u mogućnosti izvršiti  glasanje bez ove pomoći, a zbog svoje nesposobnosti.  

aktuelno.ba

Komentari

Komentara