Novih 200 radnih mjesta u kompaniji Bingo

Rental Travel

Javnoj prezentaciji Bingovog projekta farme koka nosilja u naselju Ciljuge pored Živinica danas je prisustvovala i delegacija Vlade Tuzlanskog kantona. Pored premijera Seada Čauševića delegaciju su činili ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Sead Hasić, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Božo Antunović te ministar trgovine turizma i saobraćaja Senaid Hadžić.

Reha Centar

„Trgovačka kompanija Bingo je ponos Tuzlanskog kantona“, kazao je ovom prilikom premijer Čaušević dodajući da je “izuzetno važna činjenica da se okreće prema poljoprivredi u koju ulaže sredstva što će od velikog značaja biti, prije svega za općinu Živinice, ali i širu zajednicu. U Farmi će biti zaposleno 200 ljudi, a kada se organizuju kooperativni poslovi mjesta će biti i za hiljadu radnika,” rekao je premijer Čaušević.

„Resorno ministarstvo je prepoznalo da se radi o velikom projektu proizvodnje zdrave hrane na prostoru TK“, kazao je ovom prilikom ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sead Hasić napominjući da su velika i očekivanja u pogledu zapošljavanja.

Veliki broj predstavnika medija i uglednika sa područja TK predstavnici kompanije „Bingo“ informisali su da se svečano otvaranje očekuje tokom aprila ove godine. Riječ je o najsavremenijem objektu ove vrste u našem okruženju gdje će u početku biti 39 hiljada koka nosilja, čija će mjesečna proizvodnja iznositi više od milion jaja. Nakon izgradnje farme koka nosilja, kompanija „Bingo“ će na prostoru Ciljuga nastaviti ulagati u kapacitete za proizvodnju tjestenine, keksa, kao i plasteničku proizvodnju.

Komentari

Komentara