Nova Vlada će putem kredita plaćati obaveze iz 2012

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona. Donošenjem ove odluke nastavljen je proces  kreditnog zaduženja TK a sredstva kredita bit će usmjerena na pokriće dijela obaveza iz 2012. godine.

Reha Centar

Vlada TK dala saglasnost na Amandman 1 Podugovora o kreditu za Projekat izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Ćelić. Projekat je podrazumijevao zaključenje dva supsidijarna ugovora o zaduženju općine Čelić u iznosu  od milion i stotinu hiljada eura i Tuzlanskog kantona u iznosu od gotovo dva miliona eura.  Riječ je o supsidijarnim zaduženjima, što podrazumijeva da se sredstva sa jednog nivoa vlasti proslijeđuju na niže nivoe vlasti sve do krajnjeg korisnika sredstva, a svi učesnici imaju obavezu potpisati ugovor.

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog katnona usvojila je  Elaborat Glavne centralne popisne komisije, koji predstavlja konsolidaciju svih Elaborata izvještaja o popisu ministarstava.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara