Nova kadrovska rješenja Vlade TK

Spread the love
Menprom

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Almire Hurić, dipl.ekonomista za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, počev od 26.12.2014. godine do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog direktora, na najduže tri mjeseca.
Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh” u sastavu Enes Šišić, predsjednik i članovi Dalibor Pašalić i Senad Bećarević.
Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona , na period najduže 90 dana, u sastavu Zlatko Dukić, predsjednik i članovi Edis Bajić i Anel Delić.
Vlada je imenovala Tatjanu Sirćo za člana Nadzornog odbora Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona na period utvrđen Rješenjem o imenovanju Nadzornog odbora.
Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove “Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona” na period najduže tri mjeseca u sastavu Jusuf Omerović, predsjednik i članovi Mirza Memić i Siniša Blagojević.
Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vukovije” Vukovije, Kalesija na period najduže 90 dana u sastavu Fahrudin Hamzić i Sulmin Herić.
Vlada Tuzlanskog kantona također je donijela niz rješenja o imenovanju i razrješenju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama sa područja TK.
Vlada TK imenovala je punomoćnike koji, u ime osnivača, vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća «Međunarodni aerodrom Tuzla» i to:
Esad Mušanović, predsjednik i članovi Muhamed Majdančić i Almaida Razić.
Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla” u sastavu Asmir Avdić, predsjednik i članovi Zekerijah Smajlović i Milenko Tadić.

Reha Centar

 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara