Njemački partneri za eksploataciju krečnjaka

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na prenos 50% glasačkih prava u privrednom društvu „Geoinženjering“ d.o.o. Tuzla, koja ima zaključen Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničkog i građevinskog kamena-krečnjaka na lokalitetu „Hrastić“ kod Stupara u općini Kladanj na pet godina, na njemačku firmu Kalkwerke H. Oetelshofen GmbH & Co. KG iz Wupertala. Zakonom o koncesijama propisano je da se ne može izvršiti prenos, direktno ili indirektno, više od 15% glasačkih prava bez saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona, najviše iz razloga sprečavanja koncentracije vlasništva i stvaranja monopola na tržištu. Ova njemačka firma nije do sada bila prisutna na tržištu BiH, a privredno društvo „Geoinženjering“ d.o.o. Tuzla nema drugih lokaliteta na području Tuzlanskog kantona i BiH, na kojima se bavi ovom djelatnošću. Firma Kalkwerke H.Oetelshofen GmbH & Co. KG postoji već 114 godina i cijeli svoj vijek se bavi proizvodnjom kamenih agregata, kamenog brašna i kreča. Radi se o porodičnoj firmi kojom sada upravlja četvrta generacija i koja veliku pažnju poklanja  zadovoljstvu zaposlenika, jer je prema njihovom mišljenju i to jedan od razloga višegodišnjeg postojanja i uspješnog rada i stalnog osavremenjavanja proizvodnje.

Reha Centar

Uporedo sa Zahtjevom za prenos glasačkih prava, navedene firme su nakon posjete Premijeru Tuzlanskog kantona i ostalim nadležnim institucijama Kantona i upoznavanjem sa zakonskom regulativom, uputile pismo namjere u kome su navele plan investiranja u kamenolom na lokalitetu „Hrastić“ kod Stupara, općina Kladanj.

U početnoj fazi, u roku od tri mjeseca, bi se izvršilo investiranje u mašine i uređaje u iznosu od 450.000,00 KM, čime bi se izvršila modernizacija kamenoloma i nastavak proizvodnje agregata svih vrsta, uz zapošljavanje minimalno 15 radnika u početnoj fazi, a sa podizanjem nivoa proizvodnje i proširenjem asortimana proizvoda broj zaposlenih bi se povećavao. Do kraja 2015. godine bi se vršila optimizacija proizvodnje i investiranje, cca 2,5 miliona  KM  u postrojenja za proizvodnju kamenog brašna, čija bi proizvodnja započela 2016.godine. Navedeno kameno brašno se koristi najviše u termoelektranama za odsumporavanje produkata sagorijevanja ugljeva.

Krajnji cilj zajedničkog nastupa navedenih firmi je investiranje u gradnju fabrike kreča u iznosu od oko 20 miliona KM, što bi dovelo do zapošljavanja najmanje novih 40 radnika, a investicija bi se realizovala u roku od 3 godine od zaključivanja dugoročnog ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na navedenom lokalitetu. S tim u vezi privredno društvo „Geoinženjering“ d.o.o. će do kraja 2014.godine, prikupiti svu neophodnu dokumentaciju i podnijeti zahtjev da se ugovor o koncesiji potpiše na period 20 godina, kako bi investitor osigurao pravo na eksploataciju i ušao u navedene investicije.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara