Nemamo vremena da prirodu tlačimo kao do sada

Menprom

Danas su u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK potpisani ugovori sa Institutom za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu i firmom Enova  koji će izarditi kantonalne planove za zaštitu okoliša i upravljanje otpadom. Radi se o projektima koji su ujedno i preduslovi za približavanje Bosne i Hercegovine euroatlanskim integracijama. To su  regionalni razvoji programi gdje će Kantonalni plan zaštite okoliša pomoći u procjeni okolišnih problema, određivanju prioriteta i utvrđivanju aktivnosti u cilju poboljšanja stanja okoliša i zdravlja ljudi, a Kantonalni plan upravaljanja otpadom će pomoći u procjeni problema upravljanja otpadom, određivanju prioriteta i utvrđivanju aktivnosti u svrhu poboljšanja upravljanja otpadom.

Reha Centar

Kako je rečeno, zaštita okoliša i upravljanje otpadom pored socijalnih i ekonomskih spadaju u grupu gorućih problema u Tuzlanskom kantonu. Zbog toga je današnje potpisivanje Ugovora o izradi Kantonalnih planova zaštite okoliša i upravljanja otpadom, korak naprijed ka rješavanju problema u ovim oblastima.

PRIRODA

„Mi više nemamo vremenada se ophodimo prema prirodi i da je tlačimo kao što je to bio slučaj do sada. Krajnje je vrijeme da se zaštitom okolice i upravljanjem otpadom počnemo baviti sistematično i da rješavamo nagomilane probleme u vezi sa tim segmentom u našem kantonu“, riječi su ministra prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdana Karadžina.

Federalni plan upravljanja otpadom je dokument koji je donesen na period od pet godina,a realizira se u saradnji sa lokalnom zajednicom, ali i udrugama koje se bave zaštitom okoliša. Kantonalni planovi za zaštitu okoliša i upravljanje otpadom biće dobra osnova Vladi da u narednim godinama doprinesu poboljšanju stanja okoliša u Tuzlanskom kantonu. „Obzirom da se ova dva plana jednim svojim dijelom preklapaju i međusopbno dopunjuju mi ćemo koristiti zajednička iskustva, te kroz ove planove raditi na ispunjavanju zadataka i ciljeva koji su postavljeni određenim strateškim dokumentima donesenim kako na federalnom tako i na kantonalnom nivou.

PRIRODA

U ime ministarstva ugovore je potpisao ministar Karadžin, dok su u ime Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu i firme Enova to učinili direktori Tarik Kupusović i Fethi Silajdžić.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara