Nakon što je sve uništeno na pomolu novi Zakon o stečaju

Rental Travel

Vlada TK  prihvatila je tekst Inicijative za izmjene i dopune Zakona o stečajnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izmjene se tiču hitnosti stečajnog postupka, odnosno ograničavanju trajanja na pet godina.

Reha Centar

Budući da se u praksi dešava da stečajni postupci nedopustivo dugo traju gubi se svrha i rijetko postižu ciljevi stečajnog postupka. Također je predloženo da se uvedu određena ograničenja za imenovanje stečajnih upravnika te da se ugrade nove zakonske odredbe, kojima bi se pooštrila odgovornost stečajnog upravnika koja bi u određenom slučaju imala za posljedicu brisanje sa liste stečajnih upravnika.

Kako se u praksi pokazalo da tokom privremene uprave mogu nastati značajna potraživanja koja ugrožavaju ili onemogućavaju namirivanje potraživanja zaposlenika, predložena je izmjena prioriteta povjerilaca odnosno potraživanja kojom bi to bilo onemogućeno.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara