Naknadna dostava dokumentacije za zapošljavanje u školama

Spread the love
Menprom

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona će u ponedjeljak 8.8.2016. objaviti Izmjene i dopune Konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama TK.

Reha Centar

Na ovaj način bit će omogućeno kandidatima da naknadno dostave Uvjerenje Službe za zapošljavanje da su nezaposleni i da se nalaze na evidenciji nezaposlenih.

Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području TK objavljen je 1.8.2016. godine  zaključno sa 9.8.2016. godine. Iz resornog Ministarstva ističu da je kratak rok za dostavu dokumentacije uslovila kompleksna procedura prijema u radni odnos u ustanovama obrazovanja, koja treba da se okonča do početka nove školske, odnosno nastavne godine.

Veliki broj osoba koje su u prošloj školskoj godini zasnovale radni odnos na određeno vrijeme do 12.8.2016. godine te nisu u mogućnosti da do9.8.dostave Uvjerenje Službe za zapošljavanje da su nezaposleni i da se nalaze na evidenciji obratio se resornom Ministarstvu ali i Ministarstvu za boračka pitanja tražeći da se trajanje konkursa produži ili omogući naknadna dostava Uvjerenja.

Kako bi prevazišli nastalu situaciju, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će u Izmjenama i dopunama Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, koji će biti objavljen u ponedjeljak 8.8.2016. dati mogućnost kandidatima da Uvjerenje Službe za zapošljavanje da su nezaposleni i da se nalaze na evidenciji dostave naknadno, i to:

–        direktno na pisarnicucija

–        putem pošte

–        dostavljanjem Uvjerenja Komisiji na Intervjuu

U dogovoru sa Službom za zapošljavanje TK dogovoreno je da će za ove potrebe Službe po općinama raditi u subotu 13.8. 2016. godine.

Odjeljenje za informisanje – aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara