Na potezu inspekcija: Ko je koga i kako zapošljavao u Domove zdravlja na Tuzlanskom kantonu

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove traži da izvrši kontrolu zakonitosti zapošljavanja u javnim zdravstvenim ustanovama domovima zdravlja na području TK za period 1.1.2011. do 31.12.2014. godine, kao i kontroli izvršenja ugovornih obaveza u dijelu finansiranja programa timova hitne medicinske pomoći, potpisanim između domova zdravlja na području TK i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, te da izvještaj o izvršenoj kontroli dostavi Vladi Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Također je preporučeno gradskom odnosno općinskim vijećima na području Tuzlanskog kantona da, do donošenja zakonskih propisa iz te oblasti, donesu odgovarajuće odluke putem kojih će obavezati sve javne zdravstvene

ustanove ali i druge javne institucije koje su u nadležnosti grada odn. općina, da se sva nova zapošljavanja u te institucije vrše putem javnih oglasa, odnosno konkursa.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara