MUP TK: U Bingo City Centru realizovana kampanja „Stop korupciji“

MUP TK-a u saradnji sa ICITAP-om u BiH (Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a) i INL-om (Kancelarijom/Uredom za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona Vlade SAD-a), kao i Američkom ambasadom u BiH danas 06.12.2017. godine u vremenskom periodu od 10,30 do 13,30 sati u prostorijama Bingo City Centra u Tuzli realizovana  je kampanja  „Stop korupciji“.

Ovom prilikom, učenici Srednje saobraćajne škole iz Tuzle su zajedno sa policijskim službenicima MUP-a TK-a dijelili  građanima promotivni materijal i upitnik sa pitanjima na temu korupcije koji će građani moći anonimno ispuniti.


Istovremeno, tokom trajanja navedene kampanje u BCC-u u Tuzli, realizovana je i dodatna aktivnost pod nazivom „Dan otvorenih vrata“ u prostorijama MUP-a TK-a u Tuzli, s ciljem posjete građana ovom Ministarstvu, te ostvarivanja kontakta sa policijskim službenicima koji rade na problematici privrednog kriminaliteta i korupcije, a koji će građanima dati adekvatne informacije o krivičnim djelima korupcije.


Takođe, od 27.11.2017.godine na internet stranici MUP-a TK-a će biti postavljen upitnik sa deset pitanja vezanih za korupciju, koji će građani moći ispuniti, te izvršiti elektronsko glasanje.
Podsjećamo, tokom prošle kampanje na temu borbe protiv korupcije u junu mjesecu tekuće godine na internet stranici MUP-a TK-a je uspostavljena mogućnost direktne anonimne prijave svih oblika korupcije putem linka na početnoj stranici „Prijavite korupciju!“.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara