Ministarstvo finansija permanentno pratilo izvršenje Budžeta Tuzlanskog kantona u 2015. godini

Spread the love
Rental Travel

Vlada je prihvatila izvještaje o radu u 2015. godini Ministarstva finansija, Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave.

Reha Centar

Prema Izvještaju o radu Ministarstva finansija prioritetan zadatak sastojao se u praćenju prikupljanja javnih prihoda koji su Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i finansiranju Federacije BiH, stavljeni u nadležnost Kantona. Također, Ministarstvo finansija permanentno je pratilo izvršenje Budžeta Tuzlanskog kantona za izvještajni period.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara