Ministar za boračka pitanja TK Fedahija Ahmetović: Početkom 2022. godine povećanje egzistencijalne naknade i drugih prava boračke populacije

Rental Travel

Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona održao je danas svoju redovnu sjednicu Predsjedništva kojoj je prisustvovao i ministar za boračka pitanja TK Fedahija Ahmetović a na sastanku se razmatralo nekoliko vrlo zanimljivih tema od kojih treba svakako izdvojiti nastojanja za  izmjenama  i dopunama  Zakona o osnovnim pravima boraca na federalnom nivou te izmjena Zakona o dopunskim pravima boraca Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Kada je u pitanju Zakon o pravima boraca Federacije Bosne i Hercegovine izmjene se odnose na inicijativu za usklađivanjem i povećanjem primanja za sve boračke kategorije-kazao nam je Fahrudin Hasanović, član Predsjedništva Saveza RVI FBiH i član tima za izradu novog Pravilnika za isplate boračkih primanja i naknada.

-Godinama smo imali razumijevanja za tešku situaciju u kojoj se nalazi naš ekonomski prostor i Budžet Federacije BiH i nismo postavljali nikakve uvjete za povećanja boračkih naknada naspram rasta prosječne plaće u FBiH. Tokom tih godina plaće i naknade su se povećavale svima pa i ministrima i funkcionerima a nama nikako. Ono što smo tražili od Vlade Federacije BiH je da se i primanja korisnika raznih boračkih naknada, uključujući i invalidnine povećaju za oko 20% i nadam se da će do kraja godine doći do realizacije naših zahtjeva jer smo dobili saglasnost na naš zahtjev od strane Vlade Federacije BiH- kazao je Hasanović.

Kada su u pitanju naknade koje pripadaju boračkoj populaciji na kantonalnom nivou i tu treba doći do ozbiljnih pomaka u raznim segmentima pomoći borcima i članovima njihovih porodica a ključna je čini nam se ona po kojoj će se egzistencijalna naknada obračunavati do aprila mjeseca 1996. godine a ne po dosadašnjem obračunu po kojem je krajnji rok za obračun bio decembar 1995. godine.

Ministar za boračka pitanja Vlade Tuzlanskog kantona je ekskluzivno za naš portal otkrio sve nove pomake koje očekuju boračku populaciju a čija primjena bi trebala početi od 01. januara 2022. godine.

-Mijenjat ćemo postojeći Zakon o dopunskim pravima boraca, odnosno neke njegove odrednice koje će dati daleko više prava borcima i članovima njihovih porodica od ovoga dosadašnjeg. Pored ranije pomenute egzistencijalne naknade koja će se povećati pripremamo da se u Zakonu nađu i RVI do 60% čija invalidnina i primanja nisu veća od polovice najniže penzije, banjsko liječenje za roditelje šehida i poginulih boraca jednom godišnje bez bilo kakve papirologije i medicinske dokumentacije. U Zakonu će se naći i maloljetni borci koji su dobrovoljno stupili u OS ARBiH i koji su tu ostali i dočekali kraj rata i agresije na našu zemlju bez obzira na broj mjeseci proveden u Armiji BiH, kao i niz drugih tehničkih korekcija Zakona koje se nisu pokazale funkcionalnim- kazao je za naš portal ministar Ahmetović.

Ministar Ahmetović nam je kazao kako smo prvi medij koji ima ove lijepe vijesti te kako je to plod naše kontinuirane borbe i zalaganja za prava boraca i da to nije slučajno.

Na sastanku se još razgovaralo i o posjeti Memorijalnim centrima Veljaci u Bratuncu i Potočarima u Srebrenici a započete su i aktivnosti na organizaciji obilježavanja 29. Godišnjice 2. Korpusa Armije R BiH koja će biti održana 29. i 30. septembra ove godine.

 

 

Komentari

Komentara