Ministar Kunić primio delegaciju UNICEF-a

Spread the love
Menprom

Kako bi se poboljšao pristup predškolskom obrazovanju za djecu, ministar Kunić i predstavnica Ureda UNICEF-a u BiH Florence Bauer, sa saradnicima, danas su održali  radni sastanak na kojem su razgovarali o implementaciji projekta za povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem.

Reha Centar

 UNICEF će nastojati osigurati podršku projekta Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu koja su u godini pred polazak u školu. UNICEF zagovara i podržava napore potpunog obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem.

            “Djeca koja su obuhvaćena predškolskim odgojem i obrazovanjem puno lakše savladavaju ono što ih čeka u kasnijem školovanju i ovo je samo nastavak aktivnosti koje smo zajedno s UNICEF-om uradili na povećanju broja djece “, kazao je ministar Kunić.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta iskoordinirat će i nastojati osigurati veću podršku lokalnih vlasti, radi poboljšanja pristupa predškolskom odgoju i obrazovanju. Zaključeno je da se u narednom period organizuje zajednički sastanak sa načelnicima općina u kojim bi se realizirao planirani projekat, predstavnicima Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, UNICEF-a i Ministarstva, s ciljem sagledavanja mogućnosti realizacije projekta Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

            Na sastanku su sumirani i rezultati koji su ostvareni realizacijom projekta u 2013. godini, za izvođenje Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u općinama Tuzla, Gračanica i Živinice, a koji su finansijski podržani od strane UNICEF-a.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA

NAUKE, KULTURE I SPORTA TK – AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara