Međunarodni aerodrom Tuzla, pozitivna priča na Tuzlanskom kantonu

Menprom

Vada TK danas je prihvatila Izvještaj o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za period 01.01.-31.12.2014.godine i proslijedila ga Skupštini TK na dalje postupanje. U navedenom periodu Aerodrom je pored destinacija započetih sa Wizz air – om u 2013. godini: Malmo (Švedska) – Tuzla – Malmo – tri puta sedmično, Bazel (Švicarska) – Tuzla – Bazel – dva puta sedmično i Geteborg (Švedska) – Tuzla – Geteborg – dva puta sedmično, otvorio i dvije dodatne izuzetno značajne destinacije: Eindhoven – Holandija i Dortmund – Njemačka, što je za rezultat imalo povećanje broja putnika sa 61.564 u 2013. na 151.285. putnika u 2014. godini, odnosno došlo je do povećanja broja prevezenih putnika u 2014. godini za oko 246%.

Reha Centar

U istom periodu ostvarnei su prihodi u iznosu od 2.351.473 KM i u odnosu na prihode ostvarene u 2013. godini koji su iznosili 1.468.824 KM veći su za oko 60%. Istovremeno rashodi u posmatranom vremenskom periodu iznosili su 2.426.897 KM i oni su veći u odnosu na 2013. godinu za oko 53%. Uzimajući o obzir visinu prihoda i visinu rashoda u 2014. godini možemo vidjeti da je prošlu godinu Aerodrom završio sa gubitkom u iznosu od 75.424,00 KM i isti je manji u odnosu na gubitak ostvaren u 2013. godini koji je iznosio 119.231,00 KM.

Osim finansijskih pokazatelja i redovnih avio – linija izvršen je prihvat i otprema 4 kargo zrakoplova. Ovaj broj nije veći zbog odluke Vijeća ministara BiH koja je limitirala razvoj kargo operacija sa Aerodroma. Pregovori oko izvoza većih količina mesa, nisu mogli biti realizirani jer Aerodrom Tuzla nije proglašen graničnim prelazom za promet roba koje podliježu veterinarskim i fitosanitarnim inspekcijskim kontroloma. Svi letovi usmjereni su na Aerodrom Sarajevo i Banja Luku. Svjesni posljedica ove Odluke kojom je Aerodrom Tuzla stavljen u inferioran položaja u odnosu na druge aerodrome u okruženju i činjenice da je Tuzlanski kanton jedan od najjačih privrednih kantona, upućene su urgencije i pokrenute odgovarajuće procedure, odnosno pokrenuta inicijativa za izmjenu pomenute Odluke Vijeća ministara BiH, navodi se u Izvještaju.

U svojim zaključcima, a s ciljem  unaprijeđenja  rada i poslovanja Aerodroma Vlada TK je dala punu podršku Projektu nadogradnje prilaznih svjetala na aerodromu, kako bi se ispunila jedna od Ugovorenih obaveza potpisanih iz petogodišnjeg Ugovora sa najznačajnijim partnerom „WIZZ – airom“. JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ je zaduženo da, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja,  Ministarstvom  finansija, Uredom za internu reviziju te Uredom za zakonodavstvo, sačini prijedlog aktivnosti sa ciljem da se kredit koji je Vlada 2002. godine dala Aerodromu pretvori u povećanje osnivačkog uloga osnivača, a sa ciljem davanja podrške Vlade TK izgradnji infrastrukturnih objekata na aerodromu, odnosno stvaranja neophodnih pretpostavki za samoodrživost JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Također, ovo JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“  je zaduženo da uskladi visinu ličnih dohodaka zaposlenika tako da lični  dohodci zaposlenika prate finansijske rezultate poslovanja preduzeća, odnosno da se usklade sa smjernicama Vlade TK.

Nakon današnjeg usvajanja Vlada će Izvještaj o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 01.01. do 31.12.2014. godine proslijediti Skupštini Tuzlanskog kantona na daje postupanje.

AKTUELNO.BA

 

Komentari

Komentara