„Markica“ umjesto participacije

Spread the love
Menprom

Današnjim Zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila mišljenja Zavoda te nije podržala prijedlog Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona, iz razloga koji su navedeni u ovom Mišljenju, te zato što predložena odluka nije predložena u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.

Reha Centar

Ovo znači da bi se u Tuzlanskom kantonu zadržao sistem uplata premije zdravstvenog osiguranja (markica) umjesto plaćanja participacija za svaku pruženu medicinsku uslugu građanima od pregleda kod ljekara opće prakse do specijalističkih tretmana.  Primjera radi, osobe koje ne bi plaćale „markicu“ izložena su riziku plaćanja participacije u slučaju kada  im je zdravstvena zaštita potrebna. Uobičajeno bolničko ležanje u trajanju 7 do 10 dana sa uobičajenim dijagnostičkim pretraživanjem ili postupcima i procedurama liječenja visina participacije može iznositi i preko 1.000 KM, CT sa kontrastom 100 KM, magnetna rezonanca sa kontrastom 150 KM i sl…

Kada je u pitanju stanje u okruženju uplata premije osiguranja (markice) uvedena je u Hercegovačko – neretvanskom, Srednjobosanskom, Unsko – sanskom kantonu, Kantonu broj 10 dok će u Zeničko – dobojskom kantonu biti uvedena za 2018. godinu, a visina premije se kreće 20 do 30 KM. U ostalim kantonima se plaća participacija.

Kada je u pitanju visina premije Vlada je danas razmatrala dva modela. Prvi model predviđa cijenu godišnje premije u visini od 20,00KM, s tim da će plaćanja biti oslobođena djeca koja u ovom trenutku nemaju riješeno zdravstveno osiguranje. Drugi model predviđa da plaćanja premije budu oslobođena sva djeca do 18 godina, a da premiju u visini od 20,00 KM plaćaju sve ostale kategorije. Za koji model će se Vlada opredijeliti bit će poznato nakon detaljnih analiza i projekcija te će odluka biti donesena u okviru izrade Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2018. godinu.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara