Maloljetnička delikvencija je problem svih nas

Spread the love
Menprom

„Maloljetnička delinkvencija – dijalog, razmjena iskustava i znanja“ tema je konferencije koju će 5. i 6. novembra organizirati Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli, Univerzitetom  primijenjenih nauka Sjeverozapadne Švicarske (UASNW) i Udruženjem građana  “Vive Žene” iz Tuzle. Cilj je razmjena iskustava i znanja o rezultatima transdisciplinarnog  istraživačkog projekta „Uticaj različitih konteksta socijalizacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini – Preporuke za mjere prevencije i intervencija“ i zajedničko definisanje prioritetnih mjera za poboljšanje prevencije, intervencija i reintegracije u oblasti maloljetničke delinkvencije. S problemom maloljetničke delinkvencije se posebno susrećemo posljednjih godina. Do sada u BiH, ni na nasem kantonu nije bilo strukturiranog sistematskog pristupa rješavanju ove problematike. Kroz ovaj projekat po prvi puta su kvantitativnim i kvalitativnim metodama istraženi uzroci nastanka delinkvencije i nastojalo se istražiti kako različiti konteksti utiču na ovu pojavu, posebno jer smo se kao društvo našli u tranziciji.

Reha Centar

U okviru ovog istraživačkog projekta maloljetnička delinkvencija je posmatrana kao problem u poslijeratnom i tranzicijskom društvenom kontekstu, a posmatrana je iz perspektive različitih disciplina.

„Detaljno smo analizirali karakteristike maloljetnih delinkvenata, procesuiranih na Tuzlanskom kantonu, njihove porodice i institucije, kao odgovor društva na ovu pojavu. Dobili smo značajne rezultate na temelju čega ćemo nastojati izraditi smjernice za bolji pristup rješavanju ovog problema s ciljem što bolje resocijalizacije i reintegracije maloljetnih delinkvenata. Značaj ovog velikog istraživanja je da se pristupilo multidisciplinarno i da zaključci nisu rezultat samo jednostranog posmatranja ove problematike“ ističe ministrica rada, socijalne politike i povratka TK doc. dr. Meliha Bijedić.

Konferenciji, koja će biti održana u Sali tržnog centra „Dramar“ u Tuzli prisustvovat će rukovodioci i stručna lica ustanova i organizacija koji su učestvovali  u ovom Projektu, predstavnici akademske zajednice, institucija i organizacija iz BiH i okruženja.

 

Komentari

Komentara