Lokal patriotizam Vlade Tuzlanskog kantona

Rental Travel

Vlada TK donijela je Zaključak kojim zadužuje nadležne organe Javnog preduzeća ,,Šume Tuzlanskog kantona” D.D. Kladanj, da u postupku prodaje drvnih sortimenata daju prednost domaćim pravnim i fizičkim licima sa područja Tuzlanskog kantona, prema stepenu finalizacije proizvoda.

Reha Centar

Tako će sve firme i preduzeća koja se bave drvo-prerađivačkom i srodnom djelatnošću po ovoj Odluci u budućem periodu imati niz pogodnosti u odnosu na iste firme i preduzeća iz drugih kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara