Lociranje zagađenih područja TK

Spread the love
Menprom

Kako bi predstavili rezultate istraživanja nivoa zagađenosti okoliša na nekoliko lokaliteta na području Tuzlanskog kantona danas se sa premijerom Tuzlanskog kantona Seadom Čauševićem sastao stručni tim Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

Reha Centar

Projekat kojim će biti locirane teško kontaminirane tačke u okolišu a zatim i napravljen plan za remedijaciju odnosno ponovnu mogućnost gospodarenja tim područjima finansira JICA u okviru bilateralne saradnje vlada Japana i Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujući se na svemu što su japanski stručnaci do sada učinili, premijer Čaušević je istaknuo „da će Vlada Tuzlanskog kantona i dalje podržavati projekat čiji je cilj pravni i institucionalni okvir upravljanja takozvanim crnim tačkama ali i uvođenje pojma okolišne odgovornosti“.

„Početkom maja trebao bi da bude okončan monitoring najzagađenijih tačaka“, kazao je dr. Itaru Okuda napominjući da će tada „biti predstavljeni izvještaji u kojima će biti definisan i putokaz njihove sanacije“.

Na području TK, prema danas predstavljenim podacima, registrovane su tri izuzetno zagađene zone, odnosno, takozvano Bijelo jezero uz Šišedžam Sodu u Lukavcu, područje Polihem-a i problem taloga nekih dijelova jezera Modrac.

Komentari

Komentara